Børnehuset Frydendalsvej
Om institutionen> Traditioner og værdier

Institutionens pædagogiske principper og værdier

Vi prøver i vores institution at skabe nogle rammer for børnene, hvor vi tager udgangspunkt i deres behov, som vi ser dem.
Dette betyder bl.a. at vi prioriterer leg, både ude og inde, samt udvikling af sociale kompetencer højt.
Vi mener, at det er vores opgave, at give dem mulighed for fordybelse ved at kunne lege med sig selv og andre. Hertil vil vi tillige skabe et indhold i dagen, der veksler mellem udeleg, indeleg, ture ud af huset, rytmik, teater, samling osv., hvor børnene har mulighed for at vælge til og fra, men hvor der også indimellem er noget, de ’skal’.
Mange af aktiviteterne vil foregå i mindre grupper.
Periodevis arbejder vi med projekter, både aldersopdelte og på tværs af grupperne.

Vores mål er at skabe nogle rammer, hvor vi udvikler glade, trygge, nysgerrige og robuste børn, og hvor vi, med udgangspunkt i det enkelte barns behov, vægter følgende

- Omsorg og Tryghed
- Tid og rum til leg og fordybelse
- Oplevelser
- Udvikling af gode legerelationer
- Selvstændig konfliktløsning
- Udvikling af sociale kompetencer
- Nærværende voksne
- Udeaktiviteter
- Sproglig opmærksomhed
- Kulturelle udtryksformer
- Tæt forældresamarbejde

Et godt samarbejde er en forudsætning for, at børn og forældre trives i institutionen. Derfor er det vores mål, at der er en atmosfære af tillid, tryghed og åbenhed, således at problemer, der måtte opstå kan tackles på en konstruktiv måde, og således, at forældrene indgår som en naturlig del af vores hverdag.

Vores mål er:
• at forældre føler sig velkomne og er trygge ved at aflevere deres børn
• at opnå en god kontakt, som bygger på gensidig tillid og respekt
• at der tages individuelle hensyn til forældre og børn
• at forældrene får indflydelse på deres barns hverdag

Hverdagsprogram og faste aktiviteter

Kl. 7:00 Institutionen åbner.
Mellem kl. 7 og 8 er der mulighed for morgenmad.
Børnene afleveres på Solstuen som er fast åbnestue. kl. 8 er der en person fra stue og da deler vi os op, men med mulighed for at gå på besøg hos hinanden.

I vuggestuegrupperne starter vi dagen med en lille samling, hvor vi synger og spiser frugt. Vi deler os efter samling i mindre grupper. Formiddagen kan bl.a. indeholde en tur, leg i små grupper, maling, vandleg, musik og rytmik, sprogposer, dialogisk læsning, legeplads osv.
Fællesture for vuggestue og børnehave.
Hver mandag er legepladsdag, da stuerne skiftes til at
holde stuemøde fra kl. 10-11.
Vi arbejder i perioder med projekter, både på tværs af stuer og stuevis.

Børnehavegrupperne holder også samling, og ofte i mindre grupper. De får i forbindelse med samling et stykke frugt. Efter samling er der aktiviteter i mindre grupper og af og til på tværs af stuerne.

En gang om måneden får vi besøg af en tidligere operasangerinde, Solveig, som kommer med sit keyboard og synger børnesange med os. Halvdelen af hver børnehavegruppe er med, således alle får sunget hver 2. måned.

Fastelavn
Vi holder fastelavnsfest for børn og personale fastelavnsfredag, hvor alle opfordres til at komme udklædte også de voksne. Vi slår katten af tønden, synger, bider til bolle osv.. Desuden laver vi i ugerne op til fastelavn ris, som børnene selv dekorerer.

Påske
Vi laver påskepynt og sidste fredag inden påske, holder vi en påskefrokost for hele institutionen.

Afskedsfest
I foråret holder vi en afskedsfest for de børn, der skal i skole. Her er alle velkomne, også bedsteforældre. Der er tradition for, at forældre til de børn der skal gå ud, arrangerer festen i samarbejde med forældrebestyrelsen.

Jule tam tam
Vi holder en børne/forældre julefest i starten af december, hvor vi drikker gløgg, spiser æbleskiver, og storgruppebørnene går i Lucia-optog. Sidste fredag inden jul, holder vi en fælles julemiddag for hele institutionen hvor vi danser om juletræet om formiddagen og julemanden plejer at kigge forbi. Desuden har hver stue dagligt forskellige former for julehygge.

Fødselsdage
Vi fejrer børnenes fødselsdage med at sætte flag op på trappen, lave opslag på tavlen og spise lidt ’guf’ som børnene medbringer hjemmefra. Det kan være frugt, is, kager eller lignende(sukkerpolitik kan læses i virksomhedsplanen). Vi synger fødselsdagssange og råber hurra. Vi tager også gerne hjem til fødselaren, hvis vi bliver inviteret.


Teaterbesøg
Vi synes, at teaterbesøg er en vigtig oplevelse at give videre til ’vores’ børn, og derfor vil vi også satse på at bruge teatrene flittigt. Ellers benytter vi os af byens øvrige tilbud bl.a. bibliotekerne, der ofte har forestillinger på repertoiret. Desuden bruger vi Anemoneteatret, Riddersalen, Marionetteatret og Det lille teater og andre.


Blomstens dag
Vi holder hvert år Blomstens dag den anden torsdag i maj. Hvert barn skal medbringe en blomst til vores have. Vi vil så, sammen med børnene, plante dem i krukker på legepladsen. Om eftermiddagen inviterer vi jer på kaffe og kage.

Madpolitik


Frederiksberg d. 24. juli 2014Mad- og måltidspolitik for Godthåb

I vores institution har forældrene med 100 % opbakning valgt at bibeholde vores madordning.
Børn der kommer mellem 7.00 og 8.00 bliver tilbudt morgenmad, enten i form af havregryn, Cornflakes, eller knækbrød med smør eller ost.
Vuggestuebørnene får frokost og eftermiddagsmad. Børnehavebørnene får frokost, og har deres egen frugt med om eftermiddagen. Desuden får alle børn frugt/grøntsager om formiddagen.
Vores kost veksler mellem kold og varm mad. Børnene får vand til alle måltider.
Der er rugbrød 4 gange om ugen og varm mad 1 gang pr uge i børnehavegrupperne. I vuggestuegrupperne er der varm mad 2 dage. Rugbrødet er smør-selv-mad med en lille lun ret. Til alle måltider serveres der friske grøntsagsstave f.eks. gulerødder, agurker, peberfrugt …
Der er minimum 75 % økologisk kost. Alle basisvarer er økologiske, det samme gælder frugt , mælkeprodukter, æg, gulerødder, kartofler, løg. Kød er fortrinsvis økologisk, dog inden for rimelighedernes grænser.
Vi tager specielle hensyn til børn, hvis madvalg er religiøst betinget og til allergibørn, hvis der foreligger lægeattest.

Hvordan foregår måltiderne

- faste spisegrupper med faste voksne
- børnene hjælper med borddækning/afrydning
- rækker hinanden fade – øser selv op
- positiv og rar atmosfære omkring måltidet
- gode samtaler omkring bordet, hvor man lytter til hinanden
- venter på hinanden i de enkelte spisegrupper
- de voksne spiser med og skal være positive rollemodeller for børnene

Hygiejne

Undersøgelser viser, at en god håndhygiejne kan nedbringe smitterisiko og sygdomme markant. Her i Børnehuset Frydendalsvej har vi meget fokus på en god hygiejne både blandt børn og voksne. Det betyder bl.a.

- vi vasker hænder, når vi møder ind om morgenen
- børn og forældre opfordres til at vaske hænder, når de kommer, og inden de går hjem
- alle vasker hænder inden måltiderne og efter måltiderne
- børnene guides i at vaske hænder
- efter toiletbesøg vaskes hænder
- efter næsepudsning vaskes hænder
- efter hvert bleskift/hjælp efter toiletbesøg vaskes hænder
- midt på dagen sprittes toiletter, håndvaske, haner og pusleborde af
- rundt om i huset er placeret desinfektionsbeholdere og næsepapir

Sukkerpolitik

I vores institution har vi udarbejdet en sukkerpolitik i samarbejde med vores forældrebestyrelse, hvor det primære mål er en begrænsning af sukkerindtag, men ikke en ”nul sukker politik”.

Vi har i den forbindelse udarbejdet en vejledning til forældrene i forbindelse med afholdelse af fødselsdage og afslutningsfester.

Det er tilladt at vælge en af disse ting, som man kan dele ud: frugt, hjemmebagt kage uden slik på, en lille is eller popcorn. Slikposer, skåle med slik, sodavand og chips er ikke tilladt.
En liste over sjove, sunde forslag til fødselsdagsmad hænger på opslagstavlen.

Projekter omkring måltidet

Vi har i flere omgange brugt måltiderne, som en del af et tema, vi har arbejdet med. Dels for at give børnene nogle anderledes smagsoplevelser, og dels for at få måltidet ind som en integreret del af vores pædagogiske hverdag. Som eksemplar kan nævnes Japanprojekt, hvor børnene under projektet fik japansk mad, Pakistanprojekt, hvor børnene spiste pakistansk mad, Halloweenprojekt hvor børnene en af dagene fik ”monstermad” …


Mål og – visioner

Vores mål er at give børnene en sund og alsidig kost, hvor børnene bliver præsenteret for forskellige råvarer/retter som fortrinsvis er økologiske. Måltiderne skal foregå i trygge rammer. Derfor sidder vi i faste små spisegrupper med faste voksne.
Den voksne har ansvaret for, at der er en god stemning ved bordene og alle får noget at spise.

Et mål for os er derfor at gøre børnene mere nysgerrige og interesserede i vores mad. Vi vil arbejde på, at børnene bliver mere alsidige i deres indtagelse af mad og nysgerrige på at smage på maden, før den bliver fravalgt.
Derfor skal vi som voksne tage ansvaret for, at måltidet bliver indtaget i en god atmosfære.

- opfordre dem til at smage på maden
- ingen taler dårligt om maden
- sørge for at børnene tager små portioner af gangen
- maden serveres i små opdelte skåle, så der er mulighed for at vælge til og fra
- der er altid mulighed for brød samt rå grøntsager serveret opdelt

Personalet har til opgave at give tilbagemeldinger til køkkenet omkring maden på stuerne. Hver mandag morgen gennemgåes ugens madplan med leder og køkkendame.
Vi evaluerer vores kostpolitik 2 gange årligt på vores personalemøder hvor køkkenmedarbejderen deltager.

April 2017

Gå til kommunens hjemmeside
Vis kort
Børnehuset Frydendalsvej | Frydendalsvej 23 | 1809 Frb C  | 33 24 70 15  | frydendal@ffbhv.dk
Gør denne side til din startside